Huisregels

Hierna volgen enkele huisregels:

Geluidsoverlast:

Het is ten strengste verboden om  na 22.00 overlast te veroorzaken door middel van een draaiende motor(open uitlaat),claxonneren,geluidsinstallatie of elke andere vorm van geluidsoverlast.

Open vuur:

open vuur in welke vorm dan ook is ten strengste verboden.

Eten en drinken:

Het is ten strengste verboden dranken welke verpakt zijn in glas mee te nemen op het terrein.

Dranken in overig verpakkingsmateriaal is wel toegestaan o.a blikjes of verpakt in plastic of karton.

Er word geen alcohol geschonken onder 18 jaar!!

Afval:

Afval dient in de daarvoor bestemde kliko’s/containers te worden gedeponeerd.

Iedere chauffeur krijgt bij binnenkomst een vuilniszak dit om rondslingerend vuil te voorkomen.

Onder invloed:

Een persoon die onder invloed van alcohol of drugs een voertuig bestuurd word per direct overgedragen aan de politie.

 

Vluchtwegen:

Bij binnenkomst van het terrein en bij de tent zal een platte grond van het terrein komen te hangen met de locaties van de brandblussers en vluchtwegen die genomen moeten worden in geval van evacuatie.

Er zullen 2 verzamelplaatsen zijn deze zijn bijde aan de oostpolderweg bij de ingangen van het terrein.

Aanhouding en overdracht:

Bij bedreiging,geweldpleging,vernieling,drugsbezit of diefstal word direct overgegaan tot inschakeling en overdracht aan de politie.

Terrein/aansprakelijkheid:

Betreden van het evenementen terrein is geheel op eigen risico voor zowel deelnemers als bezoekers.

Truck show Krabbendijke is niet verantwoordelijk voor diefstal,beschadeging of vermissing van of uit de trucks.

Instructies crew/beveiliging:

Instructies van de crew of beveiliging van Truck show Krabbendijke dienen ten alle tijden te worden opgevolgd,het niet opvolgen van de instructies kan in het uiterste geval leiden tot verwijdering van het terrein.

Sancties:

Overtredingen van het reglement kan er toe leiden dat de desbetreffende persoon(incl voertuig) kan worden verwijderd van het evenementen terrein.